ДИГИТАЛНИ ОРТОФОТО GSD≤10cm

Дигитални ортофото резолуције GSD 10cm, положајне тачности 20cm, израђен је за 166 градских подручја на основу података аерофотограметријског снимања из епохе 2007-2010, и у току је завршетак израде за 92 градска подручја из епохе 2011-2013.

/content/Datoteke/topografski proizvodi/GSD10cm_primer.jpg

Пример - ортофото резолуције 10 cm


Аерофотограметријско снимање реализовано је за градска подручја по епохама:

Подаци су доступни за преглед на https://a3.geosrbija.rs/

Започните разговор са оператером