ДИГИТАЛНИ ОРТОФОТО GSD 20cm

Дигитални ортофото резолуције GSD 40cm, положајне тачности 80cm,  израђен је на основу података аерофотограметријског снимања из епохе 2007-2010 за територију Републике Србије изузимајући: подручје Косова и Метохије, подручје израде ДОФ-а GSD 20cm и подручје ГУП-а града Београда. На основу података аерофотограметријског снимања из епохе 2010-2013. израђен је дигитални ортофото за подручје Републике Србије изузимајући подручје Косова и Метохије, као и уско подручје уз границу са АП Косово и Метохија и погранични појас према Хрватској.

/content/Datoteke/topografski proizvodi/GSD40cm_primer.jpg

Пример - ортофото резолуције 40 cm

Подаци су доступни за преглед на https://a3.geosrbija.rs/