САТЕЛИТСКИ СНИМЦИ - ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Систем прикупљања сателиских снимака

Сателитски снимак је производ настао прикупљањем информација о појавама на физичкој површи земље уз помоћ сателитских система.

Сателити круже око планете Земље и свакодневно врше снимање по унапред утврђеној путањи. Најчешће коришћени сателитски системи на себи имају конструисане сензоре који прикупљају сунчеву светлост рефлектовану од Земљине површине, и то за опсег електромаганетног зрачења на који је сензор осетљив. На основу рефлектованих вредности које је сензор регистровао ствара се дигитална слика, односно оптички сателитски снимак. Савремени сателити у својој конструкцији имају од четири па до неколико десетина сензора, те се због тога снимци који настају снимањем тим сензорима називају мултиспектрални сателитски снимци. 

У зависности од намене, избор одговарајућег сателитског система за прикупљање података зависи од његових техничких карактеристика: типа сензора (пасивни – оптички, активни – емитује зрачење), просторне, спектралне, радиометријске и временске резолуције као и дефинисане положајне тачности.

Коришћењем сателитских снимака различите резолуције и епохе снимања израђени су ортомозаици за територију Републике Србије:

  • Резолуције 2.5 m за територију РС (2005-2007, архива); 
  • Резолуције 2.5 m за територију РС (2010/2011);
  • Резолуције 0.5 m за територију АП КиМ (2010/2011);
  • Резолуције 1.5 m за територију РС (2014/2015);
  • Резолуције 0.4 m за територију РС (2015/2016).

Ортомозаици су доступни за преглед на националном геопорталу „ГеоСрбија“.

Линкови:

WorldView -3 / WorldView -2 / GeoEye - 1 мозаик

WorldView - 3 мозаик

SPOT 6 / SPOT 7 мозаик 
Сателитски снимци 
ESA 
Copernicus 
Open Foris 

Сателитски снимци су доступни за потребе рада органа државне управе и локалне самоуправе у складу са лиценцним споразумом о коришћењу података потписаним између РГЗ-а и дистрибутера података.

Започните разговор са оператером