PLEIADES
Радиометријска резолуција: 16 bita
Просторна резолуција:  
Панхроматски 0.5 m    
Мултиспектрални 2 m 
Спектрални канали:    
Плави (BLUE)
Зелени (GREEN)
Црвени (RED)
Блиско инфрацрвени (Near IR)
Подаци којима располаже Републички геодетски завод по епохама:

/content/Datoteke/topografski proizvodi/Pleiades.jpg

Pleiades сателитски снимак