SPOT 5

Радиометријска резолуција: 8 bita
Просторна резолуција:  Мултиспектрални 10 m
Спектрални канали:     
              Зелени (GREEN)
              Црвени (RED)
              Блиско инфрацрвени (Near IR)
              Краткоталасни инфрацрвени (SWIR)
Подаци којима располаже Републички геодетски завод по епохама:
              Епоха 2006 
              Епоха 2007 
              Епоха 2011
              Епоха 2012

/content/Datoteke/topografski proizvodi/SPOT 5.jpg

SPOT 5 сателитски снимак

Започните разговор са оператером