SPOT 6 / SPOT 7
Радиометријска резолуција: 16 bita
Просторна резолуција:  
Панхроматски 1.5 m  
Мултиспектрални 6 m 
Спектрални канали:
Плави (BLUE)
Зелени (GREEN)
Црвени (RED)
Блиско инфрацрвени (Near IR)
Подаци којима располаже Републички геодетски завод по епохама:

/content/Datoteke/topografski proizvodi/SPOT 6.jpg

SPOT 6 сателитски снимак