WORLDVIEW-2
Радиометријска резолуција: 16 bita
Просторна резолуција:  
Панхроматски 0.4 m    
Мултиспектрални 2 m 
Спектрални канали:    
Плави (BLUE)
Зелени (GREEN)
Црвени (RED)
Блиско инфрацрвени (Near IR)
Подаци којима располаже Републички геодетски завод по епохама:

/content/Datoteke/topografski proizvodi/WV02.jpg

WorldView-2 сателитски снимак