ПРОСЕЧНА БРЗИНА РЕШАВАЊА ПО ПРЕДМЕТИМА - III КВАРТАЛ 2022. ГОДИНЕ
/content/pages/onama/статистика/2023/01/Prosečno vreme rešavanja predmeta -Sve klasifikacije -IIIKV_V1.png
- Приказани су предмети без претходног захтева са комплетном документацијом.
Започните разговор са оператером