ПРОСЕЧНА БРЗИНА РЕШАВАЊА ПО ПРЕДМЕТИМА ЗА ПРОМЕНУ НОСИОЦА ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИ ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА
/content/pages/onama/статистика/2022/10/Prosečno vreme rešavanja predmeta_PromenaNosiocaPrava_IIIkv-drugi.png

- Приказани су предмети без претходног захтева са комплетном документацијом.

Започните разговор са оператером