СТАТИСТИКА еШАЛТЕРА - први квартал 2019.
ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ Е- ШАЛТЕРА И ПОДНЕТИХ У ПИСАРНИЦИ СЛУЖБЕ КАТАСТРА

/content/pages/onama/статистика/Табела 1 1004.jpg

/content/pages/onama/статистика/График 1 1004.jpg

 

ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ Е- ШАЛТЕРА И ПОДНЕТИХ У ПИСАРНИЦИ СЛУЖБЕ КАТАСТРА  - ПРВИ КВАРТАЛ 2019. ГОДИНЕ

 

/content/pages/onama/статистика/Табела 2 1004.jpg

 

 

Започните разговор са оператером