СТАТИСТИКА еШАЛТЕРА - први квартал 2020.
ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ Е- ШАЛТЕРА И ПОДНЕТИХ У ПИСАРНИЦИ СЛУЖБЕ КАТАСТРА

/content/pages/onama/статистика/2020/04-april/Tabela 1 - mart.jpg

/content/pages/onama/статистика/2020/04-april/Grafik 1 - mart.jpg

 

ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ Е- ШАЛТЕРА И ПОДНЕТИХ У ПИСАРНИЦИ СЛУЖБЕ КАТАСТРА  - ПРВИ КВАРТАЛ 2020. ГОДИНЕ

 

/content/pages/onama/статистика/2020/04-april/Tabela 2 Mart.jpg

 

 

Започните разговор са оператером