СТАТИСТИКА еШАЛТЕРА - први квартал 2021.
ПОРЕЂЕЊЕ УКУПНОГ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

 

 

/content/pages/onama/статистика/2021/04 april/Tabela 1 - MART.JPG

 

 

/content/pages/onama/статистика/2021/04 april/Grafik 1 - MART.JPG

 

ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР – први квартал 2021. ГОДИНЕ 

/content/pages/onama/статистика/2021/04 april/Tabela 2 -MART.JPG

 


 

 

Започните разговор са оператером