СТАТИСТИКА еШАЛТЕРА - први квартал 2022.
ПОРЕЂЕЊЕ УКУПНОГ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

 

 

/content/pages/onama/статистика/2022/04/Tabela 1 - I kvartal.jpg

 

 

/content/pages/onama/статистика/2022/04/Grafik 1 - I kvartal.jpg

 

ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР – први квартал 2022. ГОДИНЕ 

/content/pages/onama/статистика/2022/04/Tabela 2 - I kvartal.jpg

 


 

 

Започните разговор са оператером