БАЗЕ ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА У ГЕОМАГНЕТИЗМУ И АЕРОНОМИЈИ

Геомагнетски годишњак 1957-1990. године – базе скалираних средњечасовних вредности компонента геомагнетског поља;
Геомагнетски годишњак 1991-2001. године – е-базе дигитализованих минутних и средњечасовних вредности компонента геомагнетског поља;
Геомагнетски годишњак 2002-2016. године – е-базе дигиталних минутних и средњечасовних вредности компонента геомагнетског поља;
Геоелектрични годишњак – периодична публикација у којој су приказане е-базе дигиталних минутних и средњечасовних вредности компонента геоелектричног поља;
Јоносферски годишњак - периодична публикација у којој су приказане е-базе минутних и часовних вредности јоносферских параметара;
Месечне јоносферске прогнозе које користи Управа за везе Војске Србије и Управа за везе МУП-а републике Србије;
Базе података о извршеним државним геомагнетским премерима од епохе 1960,5 до 2016,5;
Базе података о извршеним сеизмомагнетским премерима у трусним подручјима у СФРЈ (бивша Југославија) и у Републици Србији, од епохе 1980,0 до 2016,0;
Базе података о извршеним палеомагнетским мерењима на територији Републике Србије од 1980 до 2016. године;
Каталог тематских геомагнетских карата од епохе 1960,5 до 2016,5.

Геопросторне податке у области геомагнетизма и аерономије користе без накнаде државне институције и органи (оне државне институције које оснива Влада РС). Сви остали корисници геопросторних података у геомагнетизму и аерономији могу користити базе података уз плаћања одређене надокнаде према Правилнику о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода („“Службени гласник РС“, бр.110/2016).