КОНТАКТ
Републички геодетски завод
 адреса
 
Булевар Војводе Мишића 39
11000 Београд, Србија
 веб адреса
 
Министарство грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре
Сектор за просторно планирање, урбанизам и становање
 адреса
 
Краља Милутина 10а
11000 Београд, Србија
 веб адреса
Започните разговор са оператером