ЕВИДЕНЦИЈА РЕШЕЊА О РУШЕЊУ БЕСПРАВНО ПОДИГНУТИХ ОБЈЕКАТА

Сарадњом Републичког геодетског завода и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а у циљу формирања евиденције о донетим Решењима о рушењу бесправно подигнутих објеката, направљена је апликација за евиденцију решења.

Апликација има за циљ да централизује донета Решења о рушењу и да омогући локалним самоуправама брзо и тачно претраживање базе донетих решења.

Решења се уносе на бази Катастарске општине, броја и подброја парцеле и врсте нелегалног објекта.

Овде можете преузети најновију верзију апликације, заједно са новим упутством за употребу и потребним библиотекама за рад.

Промене које су имплементиране у новој верзију апликације су:

-    Омогућен је мрежни рад апликације
-    Омогућен је рад на Wиндоwс 10 оперативном систему
-    Уведене су додатне врсте објеката
-    Исправљени су сви до сада уочени недостаци

 

Пре било каквог рада направите сигурносну копију фолдера где сте инсталирали претходну верзију апликације.

 

Поступак надоградње обухвата следеће кораке:

1.    Ако имате већ инсталирану „стару“ верзију апликације за унос мета података не морате да преузимате потребне библиотеке зато што су већ инсталиране на вашем рачунару. Ако нисте до сада инсталирали апликацију потребно је преузети све три архиве са датих линкова за преузимање.
2.    Прављење сигурносне копије постојеће апликације на неком другом месту (неки други фолдер на рачунару). Ово је врло важно јер ћете вратити базу података где сте већ уносили мета    податке у нову инсталацију, тако да можете наставити са радом где сте стали.
3.    Инсталација нове верзије апликације. Погледати упутство за детаљно објашњење поступка инсталације.
4.    Подешавање конфигурационе датотеке апликације („UMP_RR.config“). Ако имате потребну за мрежним радом, погледајте упутство за детаљно објашњење.
5.    Копирање базе података („UMP_RR.accdb“) из сигурносне копије у нову верзију апликације
6.    Стартовање нове верзије апликације на исти начин као и „старе“.

 

 Апликација за унос решења која се налази у архиви
Потребне библиотеке за рад апликације за преузимање
 
Упутство за инсталацију и рад са апликацијом
 
 
Видео упуство за запослене у општинама  - Једнокорисничка инсталација (рад на једном рачунару)
 
Видео упуство  - Једнокорисничке инсталације можете преузети овде
Видео упуство за запослене у општинама  - Мрежна инсталација (рад са више рачунара над истом базом)

Видео упуство - Мрежне инсталације можете преузети овде

Ако имате проблема у раду са апликацијом, можете нас контактирати на:

E-mail :    ik@rgz.gov.rs

Телефони:    011/2650-538 или 011/715-2606