РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИ ЗА РАД ГЕОДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

ОВДЕ можете погледати МАПУ са локацијама лиценцираних геодетских организација.

Регистру лиценци за рад геодетских организација можете приступити ОВДЕ.

Сервис обухвата регистар лиценци за рад геодетских организација које су ускладиле своје пословање са Законом о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр.72/09 и 18/10), претрагу запослених стручњака у геодетским организацијама, као и регистар геодетских лиценци.

/content/Vesti/2019/11-Новембар/mapa geodetske.png

Започните разговор са оператером