РЕГИСТАР ЗАПОСЛЕНИХ СТРУЧЊАКА У ГЕОДЕТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Регистру запослених стручњака у геодетским организацијама можете приступити ОВДЕ.

Сервис обухвата регистар лиценци за рад геодетских организација које су ускладиле своје пословање са Законом о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр.72/09 и 18/10), претрагу запослених стручњака у геодетским организацијама, као и регистар геодетских лиценци.

Започните разговор са оператером