СТАТИСТИКА ИНФО ЦЕНТРА
Извештај о раду Инфо центра 2020/2021/2022/2023
  • У 2020. години је забележено 132813 позива и 11382 мејлова, чет није постојао.
  • У 2021. години је забележено 158857 позива и 14674 мејлова, 213526 четова.
  • У 2022. години је забележено 180036 позива и 18150 мејлова, 346394 четова.
  • У 2023. години је првих 5 месеци забележено је 114640,  9250 мејлова, 199500 четова
  • Пројекција за 12 месеци је 222208 позива, 22150 мејлова, 418800 четова.

/content/Vesti/2023/06/IC-1.PNG

/content/Vesti/2023/06/IC-2.PNG

/content/Vesti/2023/06/IC-3.PNG

/content/Vesti/2023/06/IC-4.PNG

/content/Vesti/2023/06/IC-5.PNG