СТРУЧНА ПОДРШКА

Републички геодетски завод је формирао Одељење бесплатне правне подршке из надлежности рада Републичког геодетског завода. Одељење је почело са радом 1. октобра 2019. године, истовремено са ступањем на снагу Закона о бесплатној правној помоћи у Републици Србији.

За бесплатну правну подршку грађани се могу обратити Републичком геодетском заводу у писаној форми и то:

  • на email адресу pravnapodrska@rgz.gov.rs
  • поштом на адресу Булевар војводе Мишића 39, 11040 Београд  - „ЗА БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОДРШКУ“