СТАТИСТИКА еШАЛТЕРА - трећи квартал 2021.
ПОРЕЂЕЊЕ УКУПНОГ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

 

 

/content/pages/onama/статистика/2021/09 septembar/Tabela 1 -septembar-01102021.jpg

 

 

/content/pages/onama/статистика/2021/09 septembar/Grafik 1 - SEPTEMBAR-01102021.jpg

 

ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР – трећи квартал 2021. ГОДИНЕ 

/content/pages/onama/статистика/2021/09 septembar/Tabela 2 - septembar-01102021.jpg

 


 

 

Започните разговор са оператером