еКатастар - ЈАВНИ ПРИСТУП

Овај сервис омогућава претраживање података о непокретностима који су у Служби за катастар непокретности са назначеним датумом ажурности били у статусу АКТИВНИ. Подаци су организовани по општинама. Непокретности се могу претраживати у оквиру катастарских општина изабране општине. Београд и Ниш имају статус Градова. То значи да морате да изаберете општине ових градова код претраживања непокретности.

Претрагу базе података катастра непокретности можете извршити ОВДЕ.

 

СЕРВИС ЗА ИЗДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О КУЋНОМ БРОЈУ