Увид у катастар - ЈАВНИ ПРИСТУП

Овај сервис омогућава претраживање података о непокретностима који су у Служби за катастар непокретности са назначеним датумом ажурности били у статусу АКТИВНИ. Подаци су организовани по општинама. Непокретности се могу претраживати у оквиру катастарских општина изабране општине. Београд и Ниш имају статус Градова. То значи да морате да изаберете општине ових градова код претраживања непокретности.

Претрагу базе података катастра непокретности можете извршити ОВДЕ.

 

СЕРВИС ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕТХОДНЕ ПРОВЕРЕ ПОСТОЈАЊА КУЋНОГ БРОЈА НА ПАРЦЕЛИ

Сервис за проверу адресе на основу броја парцеле можете пронаћи на следећем линку.

/content/pages/registri-rgz-a/adresni-registar/AR.JPG

 

 

Започните разговор са оператером