МОБИЛНИ СЕРВИСИ

У циљу превазилажења физичке неприступачности већег броја служби за катастар непокретности, а ради обезбеђивања адекватне подршке особама са телесним инвалидитетом, односно корисницима инвалидских колица и помогала, као и родитељима деце са инвалидитетом, Републички геодетски завод формира мобилне сервисе. Услуге мобилних сервиса пружају мобилни тимови. Мобилни тим покрива одређени регион и по захтеву посећује особе са телесним инвалидитетом, односно кориснике инвалидских колица и помагала, као и родитеље деце са инвалидитетом који нису у могућности да услугу Завода добију на други начин. 

Мобилни сервис омогућава следеће услуге:    
1) преузимање захтева за: 

  1. издавање копије плана или копије вода, 
  2. издавање листа непокретности или листа вода, 
  3. издавање уверења о величини поседа и катастарском приходу, 
  4. утврђивање кућног броја и издавање уверења о кућном броју, 
  5. издавање уверења о историјату промена на непокретности,
  6. упис непокретности и права на њима; 

2) преузимање жалби на одлуке служби за катастар непокретности; 
3) пружање информативног материјала корисницима у вези са услугама и документима потребним за упис у катастар непокретности, давање објашњења о бенефитима уписаних непокретности, приступу информацијама о упису непокретности и права и информисање власника ради достављања података који недостају (ЈМБГ, адреса и слично).

Почео је са радом мобилни сервис у оквиру Службе за катастар непокретности Земун. Заинтересовани за услуге Мобилног сервиса на територији Општине Земун могу се јавити на број телефона 062410701 или слањем поруке кроз електронску форму на сајту или на мејл osi@rgz.gov.rs.
 

  Назив датотеке Величина
Правила понашања у опхођењу са особама са инвалидитетом

4.419 КБ

Мобилни сервис – СКН Земун

3.060 КБ

Започните разговор са оператером