ОДЕЉЕЊЕ ЗА КАТАСТАР ВОДОВА КРАГУЈЕВАЦ

Адреса:
Одељење за катастар водова Крагујевац
Цара Лазара бр.6
34000 Крагујевац

Тел: 034/335-446
Е-mail: kg.vodovi@rgz.gov.rs
Подручје које покрива:
Одељење за катастар водова Крагујевац покрива подручја градова Крагујевац,
Јагодина, Пожаревац и Смедерево и општина Аранђеловац, Кнић, Баточина, Топола, 
Лапово, Рача, Параћин, Ћуприја, Деспотпвац, Свилајнац, Рековац, Велико Градиште,
Петровац на Млави, Жагубица, Кучево, Мало Црниће, Голубац, Смедеревска Паланка,
Велика Плана и Жабари.

Напомена - Подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева.