ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НЕПОКРЕТНОСТИ
Сателитски снимци

Регистровани корисници могу се улоговати ОВДЕ.

 

У циљу реализације пројекта Масовне процене вредности непокретности извршена је набавка сателитских снимака, а који ће се користити и за потребе државне управе и органа локалне самоуправе у поступку озакоњења нелегално изграђених објеката.

Снимци су првенствено набављени за надлежне стручне службе, а грађани ће моћи да изврше увид у службама за катастар непокретности Републичког геодетског завода и у организационим јединицама локалне самоуправе које спроводе поступак озакоњења нелегално изграђених објеката.

Тренутно су доступни снимци који покривају одређени део територије Републике Србије. Сателитски снимци ће се за преостали део територије Републике Србије сукцесивно објављивати на порталу након њихове обраде.

Приступ порталу предвиђен је за регистроване кориснике који су ангажовани на пословима грађевинске инспекције и озакоњења нелегално изграђених објеката. Регистрација корисника се врши достављањем попуњених и електронски потписаних формулара на адресу електронске поште satelitskisnimci@rgz.gov.rs (Захтев за приступ порталу и Изјава о прихватању услова) које можете преузети ако следите линкове приказане на дну странице.

Грађани могу извршити увид у сателитске снимке на шалтерима служби за катастар непокретности. О терминима за увид у сателитске снимке грађани се могу информисати на шалтерима служби или на званичне телефоне служби.

Упутство за употребу портала за приказ сателитских снимака регистровани корисници могу преузети праћењем линка приказаног на дну странице.

Републички геодетски завод ће корисницима сервиса пружити неопходну помоћ за коришћење апликације путем корисничке подршке (радним данима од 7.30 ч до 15.30 ч) на телефон 011/715-2749 или одговорима на постављена питања на адресу електронске поште satelitskisnimci@rgz.gov.rs.

Датотеке за преузимање
Започните разговор са оператером