РГЗ ИНДЕКС ЦЕНА - ПОКАЗАТЕЉ ВРЕДНОСТИ СТАНОВА

РГЗ ИНДЕКС ЦЕНА СТАНОВА

Републички геодетски завод представља индекс цена станова за Републику Србију и по први пут омогућава грађанима и привреди бесплатан, транспарентан и прецизан увид у податке на основу којих могу да прате кретања на тржишту непокретности.

Успешно решавање стамбеног питања једна је од најважнијих животних и највећих финансијских одлука за већину домаћинстава. У Србији, као и у земљама Југоисточне Европе, улагање у некретнине традиционално представља један од најзаступљених облика дугорочне штедње. Тржиште непокретности је неизоставан ослонац сваког успешног банкарског система, не само због грађана који узимају стамбене кредите, већ и због привредника и предузетника који непокретности користе као покриће за обезбеђивање кредита неопходних за раст њиховог пословања.

Вишегодишњи процес реформе, модернизације и дигитализације Републичког геодетског завода Србије, који се спроводи у сарадњи са Светском банком кроз пројекат „Унапређење земљишне администрације у Србији“, омогућио је имплементацију савремених техничких и методолошких решења за кредибилно праћење трендова на тржишту непокретности у складу са најбољом светском праксом.

Индекс цена станова за Републику Србију развијен је у складу с међународним методолошким смерницама и на основу модела за масовну процену станова који поред цена из купопродајних уговора узима у обзир и различите карактеристике непокретности из релевантних извора - Регистра цена непокретности, Катастра непокретности, Регистра стамбених заједница, Геосрбије и пореске администрације.

Праћење кретања цена и промета непокретности је веома важно за успешно вођење економских политика и развој друштва. Са привредног становишта, грађевинарство, као носилац привредног развоја је најдиректније повезано са тржиштем некретнина.

Прецизно и кредибилно праћење трендова на тржишту непокретности је неопходно како би сви друштвени и привредни сегменти могли да што ефикасније функционишу и како би креатори економских политика могли да прате и правовремено реагују на потенцијалне ризике.

 

Датотеке за преузимање
Ранији извештаји