ИЗВЕШТАЈИ СА ТРЖИШТА
Обим тржишта непокретности

Обим тржишта непокретности који представља укупан број купопродаја јесте један од основних параметара тржишта непокретности. Обим тржишта је и први показатељ промена на тржишту. Цене на тржишту непокретности глобално се благо мењају а тржиште при променама прво одреагује повећаним или смањеним бројем трансакција. 

Стање уноса у Регистар цена непокретности

Евиденција тржишних цена непокретности се води у систему Регистра цена непокретности који се састоји од wеб апликације, централне базе података и збирке дигиталних докумената. 

Прикупљање података за вођење евиденције тржишних цена непокретности дефинисано је чл. 152. Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр.72/09, 18/10 и 65/13). У складу са тим, органи овере (јавни бележници/основни судови) врше доставу копија оверених уговора Републичком геодетском заводу у дигиталном/аналогном облику. 

Новембра 2012. године, Регистар цена непокретности је почео са радом, да би се од  01.01.2014. године кренуло са континуираним прикупљањем података на целој територији Републике Србије. 

Број унетих уговора у Регистар цена непокретности се може видети у табели Регистар цена непокретности (РЦН), која садржи информацију о ажурности.

Број регистрованих уговора по окрузима на територији Републике Србије, дат је у табелама Регистровани уговори по окрузима по годинама и полугодиштама. За период од 2014. године број регистрованих уговора по окрузима приказан је на годишњем нивоу, а за текућу годину по полугодиштима.

Тржиште земљишта
Тржиште објеката
Тржиште посебних делова објеката
Издвајамо

 

Започните разговор са оператером