ИЗВЕШТАЈИ СА ТРЖИШТА
Тржиште непокретности

“Непокретна имовина - најконзервативнији тип капитала који увек има интерес за свакога, без обзира на социјални статус, на културном или економском плану. Без обзира на друштвене структурне промене, непокретна имовина и даље остаје уважени и до сада се колективно сматра као најсигурнији вид улагања и као најприхватљивији знак кредибилитета и начина солвентности.” Tassos G.Vappas , U.I.P.I. Taxation in Europe 2010, Hellenic Property Federation.

Трансакције непокретности су најчешће засноване на разним облицима задуживања, а опет, задуживања су везана за непокретности као најсигурнији вид осигурања. Из тога проистиче велики значај непокретности у свим друштвима.

/content/pages/usluge/masovna-procena/obim-trzista-nepokretnosti/Def_TrzisteNep4.PNG

Тржиште непокретности представља интерактивни однос између купаца и продаваца одређене врсте непокретности. Када обе стране које учествују у промету поседују одређени степен информисаности са тржишта непокретности тада се може рећи да постоји сазнање о тржишној вредности непокретности. Наиме, тржишна вредност непокретности се најчешће дефинише као мишљење о вредности што заправо представља износ који би купац платио за непокретност при условима поштене продаје (одсуство принуде и било каквих повластица) на одређени датум.

Из наведеног проистиче неопходност постојања података са тржишта непокретности који су доступни јавности. Републички геодетски завод води евиденцију и поседује највећи број информација у вези са непокретностима, при чему су и подаци о ценама непокретности у надлежности Републичког геодетског завода. 

Републички геодетски завод је обезбедио постизање транспаретности тржишта непокретности кроз јавни увид у базу података Регистра цена непокретности, кроз извештаје о стању на тржишту непокретности и друге извештаје о средњим вредностима остварених цена за медије.   

Цене са тржишта непокретности су, уз накнаду, доступне и проценитељима, банкама и другим учесницима на тржишту непокретности како би несметано могли да обављају задатке своје професије и доносе одлуке засноване на реалним подацима.

Било да је реч о масовној или појединачној процени вредности непокретности, процена може бити релевантна само ако је на тржишним принципима.

Започните разговор са оператером