РЕГИСТАР ЦЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ

Јавном увиду у Регистар цена непокретности приступа се ОВДЕ.

On-line издавање података из Регистра цена непокретности професионалним корисницима, кликните ОВДЕ.

Основне информације о Регистру цена непокретности

Од 2012. године, Републички геодетски завод ставио је у функцију Регистар цена непокретности чија је улога прикупљање података са тржишта. Имплементација оваквог система пружа основу за добијање праве слике о тржишту непокретности и његовим кретањима. Велики значај се огледа у томе што пре тога није постојала званична и доступна евиденција о тржишту непокретности.

Јавна објава података из Регистра цена непокретности за целу територију Републике Србије, доступна од новембра 2014. године, обезбеђује потпуну транспарентност тржишта кроз информисање јавности о ценама прометованих непокретности и доступна је свим грађанима.

База података Регистра цена непокретности садржи податке из уговора о промету и уговора о закупу непокретности. Доставу уговора обављају органи надлежни за оверу уговора - јавни бележници и основни судови.
/content/Datoteke/masovna procena/2022/mas1-04032022.PNG

 • Графички приказ броја регистрованих купопродаја за 2012. годину. 
 • Графички приказ броја регистрованих купопродаја за 2013. годину.
 • Графички приказ броја регистрованих купопродаја за 2014. годину.
 • Графички приказ броја регистрованих купопродаја за 2015. годину.
 • Графички приказ броја регистрованих купопродаја за 2016. годину.
 • Графички приказ броја регистрованих купопродаја за 2017. годину.
 • Графички приказ броја регистрованих купопродаја за 2018. годину.
 • Графички приказ броја регистрованих купопродаја за 2019. годину.
 • Графички приказ броја регистрованих купопродаја за 2020. годину.
 • Графички приказ броја регистрованих купопродаја за 2021. годину.
 • Број регистрованих уговора по општинама, градовима и годинама у Регистру цена непокретности.
Подаци на јавном увиду у Регистар цена непокретности

Подаци о појединачним купопродајама непокретности из Регистра цена непокретности објављују се на интернет страници Републичког геодетског завода, и то:

 1. врста и подврста непокретности у промету;
 2. прометована површина непокретности (површина помножена уделом);
 3. датум промета;
 4. валута цене;
 5. износ цене.

Појединачне купопродаје из Регистра означавају се маркером (тачком) на графичкој подлози, према приближној локацији непокретности у оквиру катастарске општине.

Подаци на јавном увиду су информативног карактера чија је главна сврха постизање транспарентности тржишта кроз информисање јавности и није намењена за професионално закључивање о тржишту непоретности.

Карактеристике јавног увида у Регистар цена непокретности:

 • Приказане су купопродаје непокретности (купопродаја, куповина од инвеститора, продаја између рођака, продаја на јавној аукцији);
 • Ажурност података је назначена на страници;
 • Приказана је приближна локација – ограничен зоом, величина тачке, коментар у опису непокретности „приближна локација“ подразумева локацију улице;
 • По одабиру врсте непокретности приказују се продаје у којима је бар једна прометована непокретност одабране врсте;
 • Приказани промети мењају се у зависности од одабраног временског интервала;
 • Постоји ограничење у приказу – максимално се приказује 250 прометованих непокретности насумично изабраних из задатог временског опсега;
 • Уколико је једним уговором прометовано више непокретности различитих врста, поред изабране врсте непокретности, приказују се и остале непокретности из тог промета, невезано за врсту непокретности;
 • Ако продаја има опис „Више непокретности у промету“ могуће је да у оваквом промету постоје непокретности које неће бити приказане на јавном увиду;

Нису приказане купопродаје између правних лица јер се не ограничавају искључиво на промет непокретности, као ни промети код којих није могуће аутоматско одређивање локације.

Започните разговор са оператером