КОПИЈА ПЛАНА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

  1. захтев за издавање копије плана са унетим подацима о:
    1. Називу катастарске општине на којој се налази непокретност
    2. Број катастарске парцеле или име власника непокретности (уколико је податак о броју катастарске парцеле непознат, линк ка подацима еКатастра, преко адресе непокретности) кликните ОВДЕ

 

Републичке административне таксе за захтев и за издавање копије плана

  1. Такса за захтев износи 330 динара.
  2. Такса за издавање копије плана износи: 
    • За једну катастарску парцелу 780 динара, за сваку следећу суседну катастарску парцелу 330 динара

Обавештење: Републичка административна такса и такса за захтев се плаћа по персонализованом позиву на број који се добија након подношења захтева, односно формирања предмета, што значи да таксу можете платити приликом предаје захтева.

У 20 служби за катастар непокретности плаћање такси је могуће обавити платним картицама. Листа свих служби налази се ОВДЕ.

Са попуњеним обрасцем и потребном документацијом можете заказати термин за предају захтева ОВДЕ.