УСЛУГЕ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

У менију са леве стране налазе се најтраженије услуге катастра непокретности. Избором странице са именом услуге која Вам је потребна наћи ћете детаљнија упуства о документацији коју је потрбно да приложите уз поднети захтев.

Катастар непокретности је јавна књига која представља основну евиденцију о непокретностима и правима на њима. Катастар непокретности садржи податке о земљишту (назив катастарске општине, број, облик, површина, начин коришћења, бонитет, катастарска класа и катастарски приход катастарске парцеле), зградама, становима и пословним просторијама, као посебним деловима зграда (положај, облик, површина, начин коришћења, спратност и собност) и другим грађевинским објектима, као и податке о правима на њима и носиоцима тих права, теретима и ограничењима. У катастар непокретности уписују се право својине и друга стварна права на непокретностима, одређена облигациона права која се односе на непокретности, реални терети и ограничења у располагању непокретностима.

Остали корисни линкови

Огласну таблу можете погледати ОВДЕ.

Контакт ИНФО ЦЕНТРА можете наћи ОВДЕ.

Контакт и адресу служби за катастар непокретности можете наћи ОВДЕ .

Примедбе на рад служби за катастар непокретности можете упутити ОВДЕ.

Све таксе Републичког геодетског завода можете наћи у Закону о републичким административним таксама ОВДЕ.

У 20 служби за катастар непокретности плаћање такси је могуће обавити платним картицама. Листа свих служби налази се ОВДЕ.