ПРОМЕНА ПРАВНОГ СТАТУСА ОБЈЕКТА КОЈИ ЈЕ УПИСАН У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ СА ГРАЂЕВИНСКОМ ДОЗВОЛОМ А БЕЗ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

  1. захтев за промену правног статуса објекта попуњен са прописаним садржајем;
  2. правоснажна употребна дозвола, у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Републичке административне таксе за захтев и за потребе промене правног статуса објекта који је уписан у катастар непокретности са грађевинском дозволом, а без употребне дозволе

  1. Такса за захтев износи 330 динара.
  2. Такса за брисање забележбе да је објекат без употребне дозволе износи  930 динара.

У 20 служби за катастар непокретности плаћање такси је могуће обавити платним картицама. Листа свих служби налази се ОВДЕ.

Са попуњеним обрасцем и потребном документацијом можете заказати термин за предају захтева ОВДЕ.

Започните разговор са оператером