УВЕРЕЊЕ О ИСТОРИЈАТУ ПРОМЕНА НА НЕПОКРЕТНОСТИ

Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

 1. захтев за издавање уверења о историјату промена на непокретности са унетим подацима о:
  1. Називу катастарске општине на којој се налази непокретност
  2. Број катастарске парцеле (уколико је податак о броју катастарске парцеле непознат, линк ка подацима еКатастра, преко адресе непокретности) кликните ОВДЕ

 

Републичке административне таксе за захтев и за издавање уверења о историјату промена на непокретност

 1. Такса за захтев износи 380 динара.
 2. Такса за издавање уверења о историјату промена на непокретности:
  • За првобитно стање  и до пет промена 5.230 динара.
  • За првобитно стање и преко пет промена 8.380 динара.

Обавештење: Републичка административна такса и такса за захтев се плаћа по персонализованом позиву на број који се добија након подношења захтева, односно формирања предмета, што значи да таксу можете платити приликом предаје захтева.

У 20 служби за катастар непокретности плаћање такси је могуће обавити платним картицама. Листа свих служби налази се ОВДЕ.

Са попуњеним обрасцем и потребном документацијом можете заказати термин за предају захтева ОВДЕ.