02.02.2023.

Кумулативни извештај у периоду 01.07.2018. - 01.02.2023. године

КУМУЛАТИВНИ ПРИКАЗ БРОЈА ДОСТАВЉЕНИХ ИСПРАВА, ПРЕДМЕТА ПО КОЈИМА ЈЕ ПОСТУПЉЕНО И БРОЈА ОБУСТАВЉАЈУЋИХ РЕШЕЊА ПО ЈАВНОМ БЕЛЕЖНИКУ

/content/pages/onama/статистика/2023/02/Tabela 1.jpg

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИЦИ СА НАЈВИШЕ И НАЈМАЊЕ ДОСТАВЉЕНИХ ИСПРАВА

/content/pages/onama/статистика/2023/02/Grafik 1-2023j.jpg

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИЦИ СА НАЈВИШЕ И НАЈМАЊЕ ОБУСТАВЉАЈУЋИХ РЕШЕЊА У ОДНОСУ НА БРОЈ ДОСТАВЉЕНИХ ИСПРАВА

/content/pages/onama/статистика/2023/02/Grafik 2-2023j.jpg

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИЦИ СА НАЈВИШЕ И НАЈМАЊЕ ОБУСТАВЉАЈУЋИХ РЕШЕЊА У ОДНОСУ НА БРОЈ ПОСТУПАЊА

/content/pages/onama/статистика/2023/02/Grafik 3-2023j.jpg

* У овом извештају је приказан апсолутни број обустављајућих решења по јавном бележнику.

Започните разговор са оператером