Унапређење земљишне администрације у Србији - Пројекат се реализује уз подршку Светске банке

 

 
Финансијер пројекта
Назив пројекта
Вредност
Период
Тип финансирања
1 Светска Банка Пројекат Унапређење земљишне администрације у Србији € 36,200,000 2015 – 2020 Кредит ИБРД
2 Светска Банка Пројекат Унапређење земљишне администрације у Србији – Додатно финансирање € 21,000,000 2020 - 2023 Кредит ИБРД
3 Краљевина Шведска Пројекат Паметне инфраструктуре геопросторних података (“SmartSDI”) СЕК 25,000,000 2023- 2025 Донација
  • Пројекат Унапређење земљишне администрације у Србији

    Очекивани ефекти реализације: Главни фокус пројекта је на обезбеђивању тачних, потпуних и електронски доступних информација, за потребе унапређења сервиса и повећање транспарентности. Корисници ће бити и професионалци на тржишту земљишта (адвокати, геодете, проценитељи) и организације које се баве хипотекама, који би имали користи од тачнијих и доступних података о непокретностима, па ће бити у могућности да јавности пруже боље услуге

  • Пројекат Унапређење земљишне администрације у Србији – Додатно финансирање

    Очекивани ефекти реализације: Исти циљеви као и за основни пројекта уз додатна средства и неколико нових активности.

  • Пројекат Паметне инфраструктуре геопросторних података (“SmartSDI”)

    Очекивани ефекти реализације: Основни циљ пројекта је имплементација модерне, напредне, финансјки стабилне и одрживе Националне инфраструктуре геопросторних података као И унапређење Националног центра за геопросторне податке.