ГЕОГРАФСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ И ЕУ ИНТЕГРАЦИЈЕ
 
Краљевина Норвешка
Kingdom of Norway
Назив пројекта: РГЗ – Statens Kartverk Twinning пројекат
Географске информације за развој и ЕУ интеграције
Вредност пројекта: 370 000 евра
Планирано време имплементације пројекта: Планирано је да пројекат траје 24 месеца (2011. и 2012. год.)
Очекивани ефекти реализације:
  • Општи циљ је да Србија, до завршетка овог пројекта, успостави адекватно организовану националну инфраструктуру за просторне податке са функционалним геопорталом у складу са INSPIRE директивом, као и да РГЗ заједно са интересним групама стекне одговарајућа знања и алате како би се и даље одржавала и развијала инфраструктура без спољне подршке.
  • Стицање адекватних знања и развој капацитета од стране Републичког геодетског завода у циљу преузимања водеће улоге у изради техничких стандарда као и у другим релевантним областима неопходним за оперативан NSDI у Србији.
  • Успостављање правила, стандарда, споразума и организационог модела за сарадњу између произвођача просторних података неопходних за оперативан NSDI.
  • Успостављање функционалних сервиса за претрагу, преузимање и комбиновање географских података од различитих произвођача података и из различитих база података.
  • Оперативност националног геопортала у склопу РГЗ-а са функционалностима дефинисаним INSPIRE директивом.
  • Стицање капацитета и вештина од стране РГЗ-а у циљу даљег самосталног одржавања и развијања NSDI у Србији.