Извештај о јавним набавкама


Извештај о јавним набавкама за 2018. годину

Републички геодетски завод квартално припрема извештаје о јавним набавкама и објављује их на свом веб сајту.