Извештај о јавним набавкама


Извештај о јавним набавкама за 2020. годину

Републички геодетски завод квартално припрема извештаје о јавним набавкама и објављује их на свом веб сајту.

I квартал

Овлашћење шефовима Одсека за катастар непокретности
Овлашћење шефовима СКН
Измењен акт о преносу овлашћења30_01_2019

II квартал

Овлашћење шефовима Одсека за катастар непокретности
Овлашћење шефовима СКН
Измењен акт о преносу овлашћења30_01_2019

III квартал

Овлашћење шефовима Одсека за катастар непокретности
Овлашћење шефовима СКН
Измењен акт о преносу овлашћења30_01_2019

IV квартал

Овлашћење шефовима Одсека за катастар непокретности
Овлашћење шефовима СКН
Измењен акт о преносу овлашћења30_01_2019