ПРОЈЕКАТ „ИЗГРАДЊА КАПАЦИТЕТА“ - ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пројекат „Катастар непокретности и упис права“, фаза III

Краљевина Шведска
Назив Изградња капацитета у Републичком геодетском заводу
Вредност: 1.2 милиона евра
Планирани период за реализацију пројекта: 2 године
Очекивани резултат реализације: Побољшање и континуитет у изградњи капацитета и компетентности РГЗ-а како би остварио свој развојни циљ
Трајање пројекта: Март 2010. – фебруар 2012.
Интернет локација:

SIDA – Шведска агенција за међународни развој и сарадњу
www.sida.se

Lantmäteriet (Шведска управа за картографију, катастар и упис земљишта)
www.lantmateriet.se

Опис пројекта

Пројекат представља Фазу III пројекта „Изградња капацитета у Србији: Катастар непокретности и упис права“ који финансира Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (SIDA). Циљ појекта је одржавање резултата постигнутих током Фазе I и II пројекта за изградњу капацитета. Lantmäteriet (Шведска управа за картографију, катастар и упис земљишта) обезбедиће техничку помоћ Републичком геодетском заводу током реализације пројекта.

У складу с циљем Владе да Република Србија постане држава чланица Европске уније, пројекат и предлог подршке у битним тачкама разматрају директиве Европске уније везане за управљање земљиштем. Најважнији циљ који се тиче управљања земљиштем у Србији је допринос одрживом економском развоју и смањење сиромаштва, побољшано управљање заштитом животне средине, обезбеђена права на некретнинама и одрживо тржиште некретнина кроз ефикасно управљање земљиштем. У оквиру тога Пројекат изградње капацитета даље ће да унапреди и потпомогне управљање земљиштем у Републици Србији. Сврха подршке од стране Lantmäteriet-а је да ојача и потпомогне изградњу капацитета и компетентности Републичког геодетског завода у сврху остваривања развојног циља, и постизања очекиваних резултата и исхода планираних пројеката.

Имајући у виду приоритете Владе, циљеве пројекта и пружања подршке, као и потребе интересних група и клијената у оквиру управљања земљиштем у Србији, Пројекат изградње капацитет је започет уз следеће потпројекте:

  • АГРОС, развој;
  • Хипотекарни систем; развој и реализација;
  • Развој концепта масовне процене;
  • Развој концепта осигурања квалитета и контроле квалитета;
  • Систем дигиталног архива, развој и реализација;
  • Развој интранета.

Интересне групе заинтересоване за системе и концепте Пројекта изградње капацитета су многобројне и укључују министарства, пореску управу, банке и приватне геодетске фирме.