Радно време ИНФО центра је радним данима од 8.00 - 15.30 часова

Број телефона ИНФО центра

0700 500 500

еПошта ИНФО центра

info.centar@rgz.gov.rs

Рок за одговоре на питања из делокруга рада ИНФО Центра је 24h

еПошта за државне органе

infozadrzavneorgane@rgz.gov.rs

У циљу унапређења услуга и комуникације РГЗ-а са осталим државним органима формирана је емаил адреса путем које се државни органи могу информисати о дигиталним сервисима којим је омогућено подношење захтева за упис и преузимање података из катастра непокретности за потребе вођења поступка из своје надлежности.

Делокруг рада ИНФО центра

Група за кориснички сервис – ИНФО центар пружа информације о статусу предмета на основу увида у електронску Писарницу, увида у електронску базу података еКатастар као и на основу апликација еЗаказивање, еПримедбе на рад катастра, Електронска огласна табла и РГЗ Онлине подршке.

На основу горе наведених база података и апликација, оператери пружају следеће информације:

 • информације о статусу првостепених предмета;
 • информације о статусу другостепених предмета;
 • информације о статусу предмета у катастру Водова;
 • информације о статусу захтева за издавање Листа непокретности, копије плана и уверења у складу са доступним информацијама;
 • информације о потребној документацији за упис промена у катастру непокретности;
 • информације о броју под којим је заведен захтев у надлежној Служби за катастар непокретности уколико је достављен поштом или путем еШалтера код професионалних корисника у складу са доступним подацима;
 • информације о броју под којим је заведен захтев у надлежним Секторима РГЗ-а као и информације о статусима поднетих захтева;
 • информације о броју под којим је заведен предмет по жалби на другом степену одлучивања;
 • податке о висини РАТ за упис промена у катастар сходно важећем Правилнику;
 • помоћ у попуњавању образаца;
 • помоћ у коришћењу еКатастра;
 • помоћ у коришћењу апликације еЗаказивање;
 • помоћ у коришћењу апликације еПримедбе на рад катастра;
 • помоћ у коришћену Електронске огласне табле;
 • помоћ у коришћењу РГЗ Онлине подршке;
 • податке о непокретностима и стварним правима на њима;
 • адресу као и контакт податке Служби за КН;
 • контакт податке Одељења за катастар водова;
 • заказивање термина за предају захтева;

Као и остале информације о поступцима из надлежности Републичког геодетског завода.