За бесплатну правну подршку грађани се могу обратити Републичком геодетском заводу у писаној форми и то:

pravnapodrska@rgz.gov.rs

Булевар војводе Мишића 39, 11040 Београд - „ЗА БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОДРШКУ“