Извештај о раду Инфо центра 2020/2021/2022/2023

У 2020. години је забележено

 • 132813 позива
 • 11382 мејлова
 • чет није постојао

У 2021. години је забележено

 • 158857 позива
 • 14674 мејлова
 • 213526 четова

У 2022. години је забележено

 • 180036 позива
 • 18150 мејлова
 • 346394 четова

У 2023. години је забележено

 • 114640 позива
 • 9250 мејлова
 • 199500 четова

Статистика Инфо центра  за текућу годину је: 222208 позива, 22150 мејлова, 418800 четова.