МЕТОДОЛОГИЈА ВРЕДНОВАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ
Република Француска
French Republic
Назив пројекта: Методологија вредновања непокретности
Вредност пројекта: 470 000 евра
Планирано време имплементације пројекта: 1 година
Очекивани ефекти реализације:

Сагледавање целокупне проблематике, прикупљање искуства из Француске, сагледавање законских решења и др.

Републички геодетски завод у предлогу Нацрта новог закона предвидео вођење евиденције о вредности непокретности.

Трајање пројекта: -