МЕЂУНАРОДНИ УГЛЕД И АУТОРИТЕТ

Захваљујући примени светских стандарда у савременом пословању, угледу саме институције, као и ауторитету њених представника, Републички геодетски завод је члан међународних организација које на европском и глобалном нивоу окупљају националне организације задужене за катастар, картографију, топографију, мреже перманентних станица.

Републички геодетски завод успешно сарађује са најзначајнијим светским институцијама на многобројним пројектима који су успешно реализовани и који су у току израде или имплементације.

Републички геодетски завод је достигнућима у области дигитализације и реформе Катастра обезбедио завидан углед на међународном нивоу, а менаджмент Републичког геодетског завода је високо позициониран у кровној и најважнијој организацији свих катастарско-картографских институција у свету.

Директор Републичког геодетског завода мр Борко Драшковић је члан Извршног одбора светског комитета Уједињених нација за глобално управљање геопросторним подацима (УНГГИМ), а помоћник директора Дарко Вучетић је члан Извршног одбора организације Уједињених нација за глобално управљање геопросторним информацијама за Европу.