Захтев за упис имаоца права уз пратећу документацију можете поднети преко професионалних корисника, адвоката, који ће за Вас путем сервиса еШалтер у дигиталном облику упутити захтев надлежној Служби за катастар непокретности.

Регистар професионалних корисника можете наћи на интернет страници Републичког геодетског завода кликом ОВДЕ.

Републичка административна такста и такса за захтев се плаћа по пријему решења које садржи и обавезу плаћања обрачунатог износа таксе са роком плаћања, рачун и персонализовани позив на број на који је потребно извршити уплату наведеног износа таксе.

Уколико Вам је потребан извод из базе катастра непокретности можете да се обратите јавним бележницима, као и професионалним корисницима: лиценцираним геодетским организацијама, који Вам могу издати изводе. Регистар јавних бележника можете наћи на интернет страници Министарства правде Републике Србије, а регистар професионалних корисника, лиценцираних геодетских организација, можете наћи на интернет страници Републичког геодетског завода www.rgz.gov.rs кликом ОВДЕ.

Захтев за извод из базе катастра непокретности можете предати и непосредно на шалтеру надлежне Службе за катастар непокретности или послати препорученом пошиљком на адресу. Термин за предају захтева на шалтеру надлежне Службе за катастар непокретности можете заказати путем апликације еЗаказивање која се налази на почетној страни интернет странице Републичког геодетског завода на следећем ЛИНКУ или позивањем Инфо центра на број телефона 0700/500-500.

Републичка административна такста и такса за захтев се плаћа по персонализованом позиву на број, персонализовани позив на број се добија накод подношења захтева, односно формирања предмета, што значи да таксу можете платити при предаји захтева која износи 380,00 + 630,00 РСД по непокретности.

Уколико Вам је потребна копија плана, можете да се обратите професионалним корисницима, који ће за Вас путем сервиса еШалтер упутити захтев за издавање копије плана.

Регистар професионалних корисника (лиценцираних геодетских организација и адвоката) можете наћи путем следећег ЛИНКА.

Захтев можете предати и на шалтеру надлежне Службе за катастар непокретности или послати препорученом пошиљком на адресу.

Термин у надлежној Служби за катастар непокретности можете заказати путем апликације еЗаказивање која се налази на почетној страни интернет странице Републичког геодетског завода или позивањем Инфо центра на број телефон 0700/500-500.

За промену података, односно упис квадратуре, потребно је обратити се професионалним корисницима који ће за Вас путем сервиса еШалтер у дигиталном облику упутити захтев надлежној Служби за катастар непокретности.

Регистар професионалних корисника можете наћи на интернет страници Републичког геодетског завода путем следећег ЛИНКА.

За брисање хипотеке потребно је обратити се професионалним корисницима, адвокатима, који ће за Вас путем сервиса еШалтер у дигиталном облику упутити захтев надлежној Служби за катастар непокретности.

Регистар професионалних корисника можете наћи на интернет страници Републичког геодетског завода путем следећег ЛИНКА

Захтев за конверзију земљишта можете поднети преко професионалних корисника, који ће за Вас путем сервиса еШалтер у дигиталном облику упутити захтев надлежној Служби за катастар непокретности.

Регистар професионалних корисника можете наћи на интернет страници Републичког геодетског завода путем следећег ЛИНКА

Конверзија је промена врсте права – претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту и ради се у случају када је већ уписано право коришћења

Захтев за Уверење о историјату промена на непокретности можете предати на шалтеру Службе у заказаном термину или путем препоручене поште.

Термин на шалтеру надлежне Службе за катастар непокретности можете заказати путем апликације еЗаказивање која се налази на почетној страни интернет странице Републичког геодетског завода или позивањем Инфо центра на телефон 0700/500-500. Апликацији еЗаказивање можете приступити путем следећег ЛИНКА.

Захтев можете поднети и преко професионалних корисника, који ће за Вас путем сервиса еШалтер у дигиталном облику упутити захтев надлежној Служби за катастар непокретности. Регистар професионалних корисника можете наћи на интернет страници Републичког геодетског завода путем следећег ЛИНКА.

Уколико сте уочили грешку у решењу или листу непокретности, можете изјавити жалбу на решење према достављеном упутству из решења, у законом прописаном року, односно 8 дана од дана пријема решења.

Уколико је истекао рок за жалбу, захтев за исправку грешке можете поднети преко професионалних корисницика, који ће за Вас путем сервиса еШалтер у дигиталном облику упутити захтев надлежној Служби за катастар непокретности.

Регистар професионалних корисника можете наћи на интернет страници Републичког геодетског завода путем следећег ЛИНКА.

Уколико је у решењу очигледана техничка грешка, захтев за исправку можете упутити попуњавањем еПримедбе на интернет страници Републичког геодетског завода.

За издавање уверења о имовном стању на нивоу једне катастарске општине потребно је да поднесете захтев на шалтеру надлежне Службе за катастар непокретности (у заказаном термину) или поштом на адресу.

Термин за предају захтева на шалтеру надлежне Службе за катастар непокретности можете заказати путем апликације еЗаказивање која се налази на почетној страни интернет странице Републичког геодетског завода или позивањем Инфо центра на број телефон 0700/500-500.

Захтев можете поднети и преко професионалних корисника, који ће за Вас путем сервиса еШалтер у дигиталном облику упутити захтев надлежној Служби за катастар непокретности.

Регистар професионалних корисника можете наћи на интернет страници Републичког геодетског завода путем следећег ЛИНКА.

Уколико Вам је потребно уверење на нивоу територије државе, потребно је захтев да поднесете на шалтеру у седишту Републичког геодетског завода, или поштом на адресу Булевар војводе Мишића 39, 11040 Београд.

Захтев за промену података о уписаном имаоцу права (упис ЈМБГ-а, промена адресе, презимена и сл.) уз документ на основу ког се може извршити промена података (очитана ЛК) можете доставити надлежној Служби за катастар непокретности преко професионалних корисника. Регистар професионалних корисника можете наћи на интернет страници Републичког геодетског завода www.rgz.gov.rs у следећем ЛИНКА.

Захтев за увид у збирку исправа потребно је да доставите на шалтеру надлежне Службе за катастар непокртности (у заказаном термину) или поштом на адресу.

Термин за предају захтева на шалтеру надлежне Службе за катастар непокретности можете заказати путем апликације еЗаказивање која се налази на почетној страни интернет странице Републичког геодетског завода или позивoм Инфо центра на телефон 0700/500-500.

Апликацији еЗаказивање можете приступити путем следећег ЛИНКА.

Захтев можете поднети и преко професионалних корисника, који ће за Вас путем сервиса еШалтер у дигиталном облику упутити захтев надлежној Служби за катастар непокретности. Регистар професионалних корисника можете наћи на интернет страници Републичког геодетског завода www.rgz.gov.rs у следећем ЛИНКУ.

faq-side slika