alt

Начелник Одељења архива

Данило Радуновић

дипл. инж. геод.

phone

0700 500 500

Организационе јединице сектора:

 • Одсек за пријем архивске документације и дигиталних
  података;
 • Одсек за планирање и продукцију дигиталног архива;
 • Одсек за издавање података;
 • Одсек за подршку и контролу система дигиталног архива;

У Сектору се обављају послови

 • пријем, анализа, складирање и кодирање архивске документације и архивских дигиталних података, вођење евиденција и регистара архивске документације и архивских дигиталних података;
 • примена мера заштите, архивирања и микрофилмовања архивске документације и архивских дигиталних података, дистрибуција архивских података;
 • сви припремни, продукциони и контролни процеси дигитализације:
 • репарација, скенирање, фотографисање, кодирање и контрола;
 • класификација документације са применом стандарда метаподатака;
 • пријем захтева, завођење и обрада предмета, издавања података, затварање и архивирање предмета;
 • пријем странака и службеника ради увида и издавања архивске документације и података;
 • унапређење процедура унутрашњих јединица Завода из области издавања копија архивске документације;
 • администрација система и спровођење мера заштите и израде бекапова;
 • администрација корисника и права у систему дигиталног архива;
 • анализа слободног простора на уређајима за смештај података у оквиру Одељења и предлог мера за његову оптимизацију;
 • развој хардвера и софтвера за потребе рада Одељења;
 • информатички надзор примене стандарда метаподатака са контролним процесима;
 • учешће у припреми стручних основа за израду нацрта закона и предлога подзаконских аката из делокруга Одељења, као и стручних упутстава за израду норматива и пројеката дигитализације аналогне грађе;
 • израда извештаја о реализацији радова из делокруга Одељења.