alt
Директор
Мр Борко Драшковић
дипл. инж. геод.

ВИШЕ ДЕТАЉА
 
alt
 
Помоћник директора
Данка Гарић
струк. мастер инж. геод.

Сектор за дигиталну трансформацију

ВИШЕ ДЕТАЉА
 
alt
 
Помоћник директора
Дарко Вучетић
дипл. геод. инж.

Сектор за

развој и иновације

ВИШЕ ДЕТАЉА
 
alt
 
Помоћник директора
Јелена Матић Вaреница
дипл. геод. инж.

Гео

сектор

ВИШЕ ДЕТАЉА
 
alt
 
Помоћник директора
Огњенка Илић
дипл. геод. инж.

Сектор за катастар непокретности

ВИШЕ ДЕТАЉА
 
alt
 
Помоћник директора
Миљана Кузмановић Костић
дипл. правник.

Сектор за правне

послове

ВИШЕ ДЕТАЉА
 
alt
 
Помоћник директора
Саша Ђуровић
дипл. геод. инж.

Сектор за надзор

и контролу

ВИШЕ ДЕТАЉА