Тендери на међународним пројектима


 

Све тендере за Пројекат Паметне инфраструктуре геопросторних података (“Smart SDI”) расписује Шведска агенција за картографију, катастар и регистрацију земљишта, Лантматериет. Информације о тендерима се могу наћи на овој адреси.