ПРОЦЕНА СТАЊА И РИЗИКА У РАДУ ГЕОДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

 

Геодетске организације чије пословање није у потпуности усаглашено са прописима

/content/Vesti/2023/05/DALBOR 4sl.png

   Процена стања и ризика у раду геодетских организација                                                                               

/content/Vesti/2022/01/Dalibor-tabela304.png