РАЗВОЈ КАПАЦИТЕТА ЗА ИЗРАДУ ОСНОВНЕ ДРЖАВНЕ КАРТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Јапан
State of Japan
Назив пројекта: Развој капацитета за израду дигиталне основне државне карте у Републици Србији
Вредност пројекта: 1.5 милиона евра
Планирано време имплементације пројекта: 2 године
Очекивани ефекти реализације:
  • Прописи неопходни за израду, ажурирање и дистрибуцију дигиталне основне државне карте (ДОДК);
  • Успостављање пуне функционалности система за израду и ажурирање ДОДК;
  • Израда и спровођење програма техничких обука.
Трајање пројекта: децембар 2009. - децембар 2011.
Интернет локације: JICA - Japan International Cooperation Agency
www.jica.go.jp/english/